PR.Konektor

PR.Konektor is a public relations agency following up on the successful tradition of PR POINT, adding deeper marketing insight of Konektor. We have operated in the Czech Republic since 2003. We are a long-term member of APRA and ICCO and a holder of the Consultant Management Standard and a number of industry awards.
In addition to the Czech Republic, we also operate in Slovakia (www.prkonektor.sk). And through the Eurocom Worldwide network, our reach includes the entire CEE region and, as the case may be, the whole world.

Pepino: průzkum sexuálního chování

Pepino: průzkum sexuálního chování

Case study: využití výzkumu v PR. Vymysleli jsme téma, s partnerem zrealizovali výzkum a zajistili publicitu výsledků. PR.Konektor Více

HUDYsport: fashion show 2010

HUDYsport: fashion show 2010

Case study: netradiční módní přehlídka outdoorového vybavení HUDYsportu jako odrazový můstek k výbornému mediálnímu pokrytí. Více

HSBC Grant: PR podpora

HSBC Grant: PR podpora

Case study: PR využití unikátního HSBC Grantu na podporu exportu. První ročník se setkal s až nečekaným úspěchem. Více